AKREDITAZIOA LORTZEKO FORMULARIOA – BEC-en PROBETARA SARTZEKO

FORMULARIO PARA OBTENER ACREDITACIÓN - ACCESO A PRUEBAS EN EL BEC

Sartu NANa eta eskabide-zenbakia (gogoratzen ez baduzu, sar zaitez www.irakasle.eus, Erabiltzailea eta Pasahitza erabili – Norberari egokitutako kontsultak – Eskabide zbk.). Ondoren, sakatu “Egiaztapena lortu' eta deskargatuko da.


Introduce DNI y número de solicitud (si no recuerdas el número de solicitud entra en www.irakasle.eus, con Usuario y Contraseña – Consultas personalizadas – NºSolicitud). A continuación pulsa ‘Obtener acreditación’ y se descargará.

Datu zuzenak. Deskargatu eta inprimatu zure egiaztagiria probetara sartzeko.


Datos correctos. Descarga e imprime tu acreditación para asistir a las pruebas.

OHARRA: Nahitaezkoa da akreditazioa paperean inprimatuta eramatea probak egiteko. Egiaztatu inprimatutako QR kodea irakurgarria dela.


AVISO: Es obligatorio llevar impresa en papel la acreditación para acceder a las pruebas. Comprueba que el código QR impreso es legible.