AKREDITAZIOA LORTZEKO FORMULARIOA – BEC-en PROBETARA SARTZEKO

FORMULARIO PARA OBTENER ACREDITACIÓN - ACCESO A PRUEBAS EN EL BEC

Sartu NANa eta eskabide-zenbakia. Ondoren, sakatu “Egiaztapena lortu' eta deskargatuko da. (eskabide-zenbakia gogoratzen ez baduzu, sartu hemen: http://www.hezigunea.euskadi.eus-(sartu «Erabiltzailea» eta «Pasahitza» – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko oposizio-lehiaketa” edo “2022ko EPE . Irakasleak. Ohiko lehiaketa-oposizioa ", kasuaren arabera – Norberari egokitutako kontsultak – Eskabide zbk.)


Introduce DNI y número de solicitud. A continuación pulsa ‘Obtener acreditación’ y se descargará. (si no recuerdas el número de solicitud, entra en http://www.hezigunea.euskadi.eus -introduce «Usuario» y «Contraseña» – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – “OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización” o “OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición ordinario”, según el caso – Consultas personalizadas – Nº Solicitud).

OHARRA: Egiaztatu inprimatutako QR kodea irakurgarria dela.


AVISO: Comprueba que el código QR impreso es legible.Datu zuzenak. Deskargatu eta inprimatu zure egiaztagiria probetara sartzeko.


Datos correctos. Descarga e imprime tu acreditación para asistir a las pruebas.